คุณสมบัติ

  • เว็บที่รวดเร็วและสมาร์ทนำทาง
  • การออกแบบที่สวยงาม
  • ผสานรวมกับ iCloud
  • การแสดงของรหัสที่มา
  • อ่านซาฟารีรวม
  • 100% ฟรี
  • รองรับ HTML5

ซาฟารีเป็นรุ่นแอปเปิ้ลของเว็บเบราเซอร์